Şimdi Performans Esaslı Butçeleme Zamanı

Performans Programları İçin Bir Çıkış Yolu Önerisi

Kamu mali yönetim sistemimiz, stratejik yönetim araçlarının devreye alındığı, kamu idare ve kurumlarının mevzuatlarıyla verilmiş görevleri kendi belirledikleri amaç, hedef ve öncelikler ölçütünde kaynak tahsis ederek gerçekleştirecekleri, buna dair gerçekleşmeleri yine kendi belirledikleri performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde izleyecekleri bir temel kurgu ile yeniden yapılandırılmıştır.

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız..

Sigorta-Devlet-İhale Kavramları Işığında Kamu Hukukunda Sigorta İhaleleri II-III

Mart 2016

Kamu ihalelerinde Avrupa Birliği normlarına kısmen uygun bir mevzuatın uygulanmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 01.01.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle başlanılmıştır1. 2003 yılı başında uygulamaya alınan yeni kanunların yalnızca kamu alımlarıyla ilgili düzenlemeler getirdiği, devlet mallarının satışı, kiralanması, hak devri gibi gelir getirici hususlarda ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun yürürlükte olduğu özellikle hatırlatılmalıdır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun3 kapsamının 4734 sayılı Kanuna göre daha dar olarak düzenlenmiş olduğu, bu nedenle daha önceki dönemde kendilerine has mevzuat uyarınca alım, satım, kiralama vb. temin işlerini gerçekleştiren kamu kurumlarının da (sosyal güvenlik kuruluşları, kamu iktisadi teşekkülleri vb.) bu kapsama dahil oldukları ifade edilmelidir. Bu tespit, esas olarak sınırlı şartlar altında özel sigortacılık hizmeti almakta olan merkezi idareye bağlı dairelerle ve diğer kamu kurumları yanında, kendi uygulama, ihtiyaç ve mevzuatı uyarınca sigorta hizmeti almak durumunda olan kamusal kurum ve kuruluşlar için önem arz etmektedir.

MAKALENİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ..