Şimdi Performans Esaslı Butçeleme Zamanı

Performans Programları İçin Bir Çıkış Yolu Önerisi

Kamu mali yönetim sistemimiz, stratejik yönetim araçlarının devreye alındığı, kamu idare ve kurumlarının mevzuatlarıyla verilmiş görevleri kendi belirledikleri amaç, hedef ve öncelikler ölçütünde kaynak tahsis ederek gerçekleştirecekleri, buna dair gerçekleşmeleri yine kendi belirledikleri performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde izleyecekleri bir temel kurgu ile yeniden yapılandırılmıştır.

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız..