Türk Sigortacılık Sektöründe İç Denetimin Yasal Çercevesi

Haziran 2007 Döneminde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Yüksek Lisans Programında Hazırlanmıştır.

Denetim, Denetçi ve Denetim Türleri, İç Kontrol ve İç Denetim Kavramları, Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası Standartlar Işığında Türk Sigortacılık Sektöründe İç Denetimin Yasal Çerçevesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız..